foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


34 357 53 55
Wiejska 2

PUBLICZNA SZKOŁA

PODSTAWOWA W SZEMROWICACH

We wtorek , 20 czerwca uczniowie kl. IV-VI wzięli udział w wycieczce do Krakowa i Zabytkowej Kopalni Soli w Bochni. W Krakowie dzieci zwiedziły Wawel: Katedrę, Dzwon Zygmunta, Smoczą Jamę, zobaczyły „okno papieskie” i Stare Miasto – rynek, Kościół Mariacki i Sukiennice. Po południu „przeniosły” się  w czasie do epoki  średniowiecza i poznały historię najstarszej na ziemiach polskich kopalni soli w Bochni.

http://pspszemrowice.bipszkola.pl/
BIP
Uczestniczymy w akcji


Copyright © 2019 PSP SZEMROWICE