foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


34 357 53 55
Wiejska 2

PUBLICZNA SZKOŁA

PODSTAWOWA W SZEMROWICACH

Dnia 19.09.2018 uczniowie klas I-VIII  PSP Szemrowice wzorem lat ubiegłych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji " Sprzątania świata". Idea „ sprzątania” jest bardzo prosta. Polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadów. Wybieramy miejsca uczęszczane przez ludzi np. drogi publiczne skwery, ścieżki. Zebrane śmieci winny być następnie właściwie posegregowane i poddane recyklingowi.  „ Sprzątanie świata” nie jest jednodniową akcją. Ma pomóc w wyrobieniu postaw i zachowań, które powinny stać się stylem naszego życia.

http://pspszemrowice.bipszkola.pl/
BIP
Uczestniczymy w akcji


Copyright © 2019 PSP SZEMROWICE