foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


34 357 53 55
Wiejska 2

PUBLICZNA SZKOŁA

PODSTAWOWA W SZEMROWICACH

 

  1. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

  1. Co musisz wiedzieć o koronawirusie

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

  1. Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?

- bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną,

- zgłoś się BEZPOŚEDNIO do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno - zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,

              - NIE ZGŁASZAJ SIĘ do lekarza rodzinnego,

              - NIE ZGŁASZAJ SIĘ na Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izbę Przyjęć.

 

  1. Ważne telefony:

                   Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Telefon alarmowy całodobowy: 604958325

                   Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Brzegu

                           Telefon alarmowy całodobowy: 793832257

                  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głubczycach

                            Telefon alarmowy całodobowy: 512244008

                  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kluczborku

                            Telefon alarmowy całodobowy: 601226721

                  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kędzierzynie-Koźlu

                             Telefon alarmowy całodobowy: 606305480

                  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Krapkowicach

                           Telefon alarmowy całodobowy: 502635535

                   Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Namysłowie

                           Telefon alarmowy całodobowy: 502540721

                    Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nysie

                           Telefon alarmowy całodobowy: 602654656

                    Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Oleśnie

                           Telefon alarmowy całodobowy: 693628983

                   Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Opolu

                             Telefon alarmowy całodobowy: 512082606

                    Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Prudniku

                            Telefon alarmowy całodobowy: 502539944

                 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Opolskich

                            Telefon alarmowy całodobowy: 501723252

                 Telefoniczna informacja Pacjenta (bezpłatna, całodobowa)

                                 800 -190- 590 

  1. Wszystkie aktualne informacje dotyczące koronawirusa można śledzić pod linkiem wsseopole.pis.gov.pl

  2. Adresy oddziałów zakaźnych na Opolszczyźnie:

 ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH Szpital Wojewódzki w Opolu, ul. Kośnego 53, 45-372 Opole tel. (77) 44-33-100

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa, tel. (77) 40 87 800

 

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

· bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

· zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech i nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to

przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

· bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

· zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2, to

to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

Na chwilę obecną nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

 

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach półkuli północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Nasza biblioteka szkolna zorganizowała dla uczniów kl. IV - VIII – konkurs czytelniczy ze znajomości „ Opowieści wigilijnej „Charlesa Dickensa .

W konkursie wzięło udział 9 uczniów . Pisali test ze znajomości lektury .

Trzy uczennice :z klasy VI i dwie z klasy VII otrzymały największą ilość punktów .

Nagrodami w konkursie były książki – nowości wydawnicze , które zostały im wręczone w czasie Jasełek bożonarodzeniowych 20.12.2019 r..

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19. 

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu 

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to 

lub 

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. 

Czym jest koronawirus? 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. 

Jak często występują objawy? 

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. 

Kto jest najbardziej narażony? 

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem? 

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). 

Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem? 

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby. 

Dowiedz się więcej o koronawirusie 

 

ZALECENIA 

Często myj ręce 

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). 
Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. 

Stosuj odpowiednie zasady ochrony podczas kaszlu i kichania 

Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). 
Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.  

Zachowaj bezpieczną odległość 

Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. 
Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. 

 

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust 

Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie. 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej 

Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj. 
Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama). 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin 

Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

Chroń siebie i innych przed zachorowaniem 

Podejrzenie zakażenie SARS-Cov-2 jest powiązane: 
– z podróżowaniem po obszarze Chin, w którym zgłoszono przypadki zakażenia SARS-Cov-2, 
lub 
– bliskim kontaktem z kimś, kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego. 

Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE”oraz „Zasadami  postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.  

Maseczki 

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 

Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego.  Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek. 

Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2. 

Sprzęt ochrony układu oddechowego powinien być oznakowany znakiem CE, który potwierdza, że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów. 


W ramach zajęć dydaktycznych w grupie starszaków przez cały tydzień prowadzone są zajęcia związane z bezpieczeństwem w czasie zimy.

Dzieci grupy „O” poznają przyczyny i skutki niebezpiecznego zachowania się podczas zimy. Aktywnie uczestniczą w zajęciach i potrafią powiedzieć w jaki sposób należy się zachować podczas niebezpiecznej sytuacji. Znają numery alarmowe i wiedzą , jakie sytuacje mogą doprowadzić do wypadku.

Dnia 28.01.2020 dzieci grupy starszej swoją wiedzę przelały na obraz według swoich własnych pomysłów. Dzieci miały za zadanie namalować na płytach swoje pomysły względem tego co już wiedzą. Starszaki zostały podzielone na grupy, gdzie musiały ze sobą zgodnie funkcjonować, by stworzyć te wspaniałe obrazy.

Dzieci świetnie poradziły sobie z tym zadaniem, co nie było proste. Jednakże, współpracując ze sobą potrafiły stworzyć coś co śmiało można nazwać „artystycznym dziełem”.

 

Wytworzyła: Katarzyna Jagieła

Zamieściła: Sara Dyllong

http://pspszemrowice.bipszkola.pl/
BIP
Uczestniczymy w akcji


Copyright © 2020 PSP SZEMROWICE  

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Kliknij [AKCEPTUJE], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej. Polityka cookies