foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


34 357 53 55
Wiejska 2

PUBLICZNA SZKOŁA

PODSTAWOWA W SZEMROWICACH

Już po raz ósmy wzięliśmy udział w odbywającej się w Młodzieżowym Domu Kultury i Spotu w Dobrodzieniu akcji Narodowe Czytanie. Tym razem poświecono większą uwagę nowelom wielkich polskich pisarzy. Każda szkoła mogła obrać sobie jeden utwór spośród ośmiu, zaproponowanych przez Parę Prezydencką.                   

„Jest to  wybór  tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem  i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. (…) Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas,
że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii”  – napisał w specjalnym liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Wszyscy spotkaliśmy się w sobotę 7 września 2019 roku o godz. 14.00, by razem odkryć piękno i aktualność Nowel polskich. Naszą szkołę reprezentowała Ania, która pięknie przedstawiła zebrane fragmenty „Dobrej pani” E. Orzeszkowej. 

 

http://pspszemrowice.bipszkola.pl/
BIP
Uczestniczymy w akcji


Copyright © 2019 PSP SZEMROWICE